Slungrum

På föreningsbigården har vi ett slungrum där honungen från föreningens bikupor slungas vid ett av arbetsträffarna. Dessutom kan medlemmarna hyra rummet för att slunga sin egen honung.