Föreningsbigården

Vår föreningsbigård ligger vackert på Ljusdals Hembygdsgård, precis vid Ljusnan.

På föreningsbigården har vi flera bisamhällen i två typer av bikupor, trågkupor och uppstaplingskupor. Här sker de praktiska delarna av biodlingskursen.

Här finns också föreningens slungrum, som kan hyras av medlemmar som vill slunga sin honung här.